Přejít na obsah

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI SOUTĚŽILI V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí připravil na úterý 19. května pro žáky základních škol okresu Ústí nad Orlicí soutěž v poskytování první pomoci pod názvem Oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků. Soutěž se konala v centru města Ústí nad Orlicí na veřejném prostranství Kociánka. Do soutěže bylo přihlášeno za I. stupeň 7 družstev a za II. stupeň 5 družstev vždy po 5 dětech.    Pro děti bylo připraveno několik soutěžních stanovišť s první pomocí, kde musely prokázat své znalosti při ošetření různých poranění. Ošetřovaly např. odřeniny, cizí těleso v ráně, zástavu dechu a další. Dále musely prokázat znalosti z obvazové techniky, dopravy postižených nebo znalosti z dopravní výchovy.     Výsledky soutěže: I. stupeň -  (1. - 5 ročník)
1. místo Základní škola Nádražní Česká Třebová
2. místo Základní škola Javornického Vysoké Mýto
3. místo Základní škola Bratří Čapků Ústí nad Orlicí   II. stupeň - (6. - 9. ročník)
1. místo Základní škola Nádražní Česká Třebová
2. místo Základní škola a mateřská škola Horní Heřmanice
3. místo Základní škola U Dvora Letohrad   Vítězná družstva  budou reprezentovat okres Ústí nad Orlicí na regionálním kole Soutěže mladých zdravotníků ve Svitavách, která se uskuteční dne 29. května 2015. 
news list