Přejít na obsah

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA 2021-2027

Jak bude vypadat budoucnost celého Ústí nad Orlicí, se můžete dozvědět v přiloženém Strategickém plánu rozvoje města na období 2021-2027. Širokou diskusí byly vytyčeny čtyři hlavní priority, v jejichž rámci budeme řešit konkrétní opatření a projekty. Uvědomujeme si, že nejdůležitější na veškerém plánování je ale názor těch, kterých se strategický plán dotkne nejvíce - občanů. Zveme vás proto na lednová veřejná projednání, která proběhnou online formou dne 7.1.2021 od 17:00 – zde https://us02web.zoom.us/j/82082445602 a 11.1.2021 od 17:00 – zde https://us02web.zoom.us/j/84519337326. Budeme diskutovat směry, které určují, kam a jakým způsobem se bude naše město v následujícím období ubírat. K ještě lepší prezentaci jsme se zapojili do platformy PinCity, na které jsou vizualizovány budoucí projekty města, které můžete navrhovat i vy.

Nicméně proces strategického plánování stále probíhá a cílem města je strategický plán zpracovat tak, aby neopomněl žádnou důležitou skutečnost či aktivitu. Zapojte se proto, prosím, do připomínkování strategického plánu pomocí formuláře připomínky. Konstruktivní podněty a návrhy občanů jsou vítané. Vaše připomínky můžete zasílat na adresu franek@aqe.cz, tel: 734 318 222 do 15. ledna.

Váš názor je pro nás důležitý, zapojte se s námi do tvorby našeho města.

Pokyny k online přihlášení na veřejné projednání:

Pokud nemáte, nemůžete nebo nechcete instalovat aplikaci zoom, je možné absolvovat projednání přes prohlížeč (doporučuji Google chrome), kde po otevření odkazu se Vám otevře vstupní stránka do virtuální školicí místnosti, následně kliknete na launch meeting, po té na Vás vyskočí okno, které zrušíte a pod odkazem launch meeting kliknete na join from your browser. Na další stránce vyplníte pouze jméno a potvrdíte. Už v on-line prostředí pouze zaklikněte Join Audio by computer a můžete se zapojit do diskuze.


Dokumenty:

Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí 2021 - 2027

Příloha - Akční plán města - verze prosinec 2020

Příloha - Připomínkový formulář ke Strategickému plánu rozvoje 

Příloha - Komparace dat města Ústí nad Orlicí s vybranými městy Pardubického kraje

Příloha - Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi občany města

news list