Přejít na obsah

ZÍSKANÉ DOTACE NA VÝSADBU STROMŮ

Město Ústí nad Orlicí v roce 2020 úspěšně požádalo a získalo od Ministerstva životního prostředí dvě dotace na pořízení celkem 118 stromů v intravilánu v katastrech Ústí nad Orlicí (registrační číslo 1190900373) a Hylváty (registrační číslo 1190900374).
 
V Hylvátech se tak podařilo ve stávajícím parku vysadit novou generaci listnáčů, sportovní plochu vedle parku orámovat novou alejí listnáčů a třešňovým stromořadím. Před bytovým domem vedle kaple a za kaplí přibyla krátká stromořadí z javorů, několik listnatých  stromů bylo vysazeno u kaple, hřbitova a na Dukle u bytového domu č.p 300. 
 
V Ústí bylo doplněno stromořadí a výsadby u nákupní zóny, několik stromů jsme doplnili u kruhového objezdu na Letohrad, v ulici Bratří Čapků, Stavebníků, Pickova, Písečník a u Sporthotelu. Největší výsadbou na jednom místě bylo založení třešňovo-višňového sadu z 22 stromů k podpoře biodiverzity za garážemi jižně od ulice Popradská, podél pěšiny do Wolkerova údolí. Celková investice za administraci obou dotací, dodávku kvalitních vzrostlých stromů s vysazením a zavlažovací vaky k většině stromů v k.ú Ústí n.O byla 600 601,7 Kč s DPH. Dotace podporují nákup materiálu, dopravu a část administrativních nákladů (projekt) a tedy po vypočtení uznatelných nákladů počítáme s dotační podporou 70-80% z celkových nákladů.
 
sfzp
 
pc49149001
pc5872458731001
pc58724001
pc82814240026001
pc82841001
pc8601001
pc8601002
pc8601003
pc8601004
pc8621001
pc93614001
pc9371001
pc9554001
pc9691001
pc9892001
pc10902001
pc13161002
pc13161001
pc16262001
pc16262002
pc16262003
pc16262004
pc16262005
pc16262006
pc16262007
pc16948001
pc169410002
pc169410001
pc169411001
pc17043001
pc17044001
pc24006001
pc256113001
news list