Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Zveme na 13. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 8. února 2021 od 15:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, Smetanova č. p. 510, Velký sál.
 
Navržený program:
1. Rozpočet města na rok 2021
2. Dotace
3. Majetkoprávní úkony
4. Koncepce prevence kriminality města na období 2021-2025
5. Různé

 
news list