Přejít na obsah

ZAŽIJTE "SUCHEJ ÚNOR"

Informujeme o zdravotně-osvětové kampani Suchej únor, která se významně podílí na primární prevenci vzniku rizikového chování spojeného nejen s konzumací alkoholu. Sucháč nabízí každému možnost zažít měsíční suchou výzvu a zjistit, zdali my ovládáme alkohol nebo alkohol ovládá nás. Kampaň reaguje na jeden milion Čechů za hranou rizikového pití.

suchej unor

news list