Přejít na obsah

PROMINUTÍ POPLATKU ZA PŘEDZAHRÁDKU

Poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství v Ústí nad Orlicí se v roce 2021 promíjí poplatek za umístění dočasných staveb a prodejních zařízení pro poskytování hostinských služeb a občerstvení. Městský úřad Ústí nad Orlicí rozhodl o prominutí poplatku dne 02.02.2021, toto rozhodnutí nabyde právní moci dne 17.02.2021 a povinnost hradit poplatek se promíjí do konce  letošního roku.

Důvodem k prominutí poplatku je mimořádná událost, za kterou správce daně považuje ekonomické důsledky vládních opatření vedoucích k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2, které budou mít vliv na hospodaření poplatníků místního poplatku za užívání veřejného prostranství v letošním roce.

news list