Přejít na obsah

ZASTUPITELSTVO SCHVALOVALO ROZPOČET NA ROK 2021

V pondělí 8. února se uskutečnilo 13. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ve volebním období 2018 – 2022.

Hlavním bodem jednání bylo schvalování rozpočtu města pro rok 2021. Rozpočet města v objemu 410 milionů korun představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2021 s tím, že rozpočet je nastaven jako schodkový se schodkem ve výši necelých 102 milionů korun. Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 308 milionů, výdaje ve výši 410 milionů a financování ve výši 102 milionů korun.

Financování zahrnuje čerpání úvěru ve výši 61,5 milionů korun, který bude využit na výstavbu nového domu dětí a mládeže a další investice v areálu bývalé Perly 01. Přebytek rozpočtu z roku 2020 téměř 30 milionů korun bude také sloužit k financování letošního rozpočtu. Především na krytí nedokončených akcí z roku 2020 převedených do roku 2021 a na další investiční výdaje.

V rámci plánu investičních akcí pro rok 2021 se počítá s řadou menších či větších oprav chodníků a komunikací, dále například rekonstrukce ulic B. Němcové, Vrbenského, Husova nebo Bratří Čapků a řada dalších investičních akcí, jejichž přehled naleznete ZDE: http://www.ustinadorlici.cz/images/zm/080221/attachments/Plan-investicnich-akci-2021.pdf

Dále zastupitelé schvalovali individuální dotace na významné sportovní projekty v roce 2021 jako například Ústecká 21, Atletický mítink RIETER, účast TJ Jiskra Ústí nad Orlicí v České fotbalové lize nebo rozvoj a údržba sportovišť TJ Jiskra.

Schválena byla také Koncepce prevence kriminality Města Ústí nad Orlicí na roky 2021 - 2025. Nebo nová Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2013 o pořádku a čistotě ve městě. Ta přináší stanovení nové povinnosti pro vlastníky - držitele psů je navrženo z důvodu množících se připomínek občanů a návštěvníků města, kteří bývají ohrožováni a v některých případech dokonce "napadáni" psy uvázanými na veřejném prostranství, jejichž vlastníci - držitelé nejsou schopni dostát své povinnosti mít psa pod účinnou kontrolou.

První letošní zasedání zastupitelstva města ukončil starosta po 2,5 hodinách. Usnesení zastupitelstva a záznam z jednání bude umístěn na našem webu a na úřední desce.

14. zasedání zastupitelstva města je předběžně plánováno na 19. dubna 2021.

IMG5686
IMG5693
IMG5691
IMG5698
IMG5687
IMG5702
IMG5700
IMG5706
IMG5709
IMG5711

news list