Přejít na obsah

TISKOVÁ ZPRÁVA - ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2021

Vlastní URL https://www.ustinadorlici.cz/images/dokumenty/tiskove_zpravy/tz-090221-rozpocet-2021.pdf

Rozpočet města Ústí nad Orlicí pro rok 2021
Město Ústí nad Orlicí bude v letošním roce hospodařit s 410 miliony, přičemž očekávané příjmy představují 308 milionů korun. Schodek rozpočtu ve výši téměř 102 milionů je kryt přebytkem loňského roku a dlouhodobým investičním úvěrem, který byl přijat v závěru roku 2019 a je určen na financování výstavby domu dětí a mládeže v areálu bývalé Perly a na navazující infrastrukturu.

„Návrh rozpočtu byl dokončen koncem loňského roku. Jeho příprava musela zohlednit výrazný pokles daňových příjmů, které oproti rozpočtu 2020 očekáváme nižší téměř o 36 milionů korun,“ řekl Petr Hájek starosta města. „Stáli jsme před rozhodnutím, zda pozastavit rozvoj města a snížit výdaje do obnovy městského majetku, anebo zda rozpočet sestavit jako proinvestiční a úspory ve výdajích najít zejména v provozu. Zvolili jsme cestu investiční a na realizaci stavebních zakázek je v rozpočtu schváleno více jak 140 milionů korun, i když pravdou je, že více jak 46 milionů je určeno na dokončení novostavby domu dětí a mládeže,“ upřesnil starosta města.

V rámci rozpočtu města byl předložen také plán investičních akcí, které by se měly realizovat nebo zahajovat v letošním roce. Kromě dokončení již zmíněného domu dětí a mládeže se jedná o další investice do areálu bývalé Perly. Součástí plánu je rekonstrukce řady místních komunikací nebo výstavba nového parkoviště na ústeckém sídlišti Štěpnice s kapacitou padesáti parkovacích míst.

„Rozpočet samozřejmě zahrnuje také dotační podporu v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb a školství. Finanční objemy zůstávají ve stejné výši jako loni. Navíc byl nově schválen grantový program do oblasti životního prostředí. Částka 400 tisíc korun bude rozdělena mezi žadatele, kteří budou realizovat na svém objektu zelenou střechu či fasádu, anebo se rozhodnou zadržovat dešťovou vodu instalací podzemní nádrže. V rozpočtu je alokováno také 200 tisíc korun pro Nadační fond Orlickoústecké nemocnice S námi je tu lépe,“ uzavřel informaci k rozpočtu starosta města Petr Hájek.


Koncepce prevence kriminality města Ústí nad Orlicí na období 2021-2025
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na svém únorovém zasedání schválilo Koncepci prevence kriminality na období 2021-2025. Jedná se o dokument, který upravuje cíle, aktivity a činnosti města v oblasti prevence kriminality, dokument byl vypracován v souladu s vládou schválenou strategií prevence kriminality, popisuje problémy identifikované v rámci bezpečnostní, sociálně-demografické a institucionální analýzy. „Od tohoto dokumentu se odvíjí konkrétní aktivity v oblasti prevence kriminality, včetně možnosti čerpání státních dotací na projekty,“ doplnil místostarosta města Jiří Preclík.

news list