Přejít na obsah

PŘÍPRAVA VÝSTAVBY KANALIZACE V ČERNOVÍRU

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. oznamuje, že jako investor zahájila projektovou přípravu investiční akce pod názvem: „Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí – Černovír“ (lokalita Černovír u Ústí nad Orlicí, lokalita Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a lokality Na Tiché Orlici – „Hutvaldu“).
 

V současné době byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace a v nejbližších dnech budou zahájeny geodetické práce, geologický průzkum a tím spojená různá místní šetření a jednání. 

V brzké době se ve výše uvedených lokalitách budou pohybovat projektanti, geodeti, geologové a další osoby podílející se na zpracování projektové dokumentace, které budou v mnoha případech potřebovat Vaši součinnost, popř. umožnit vstup na Váš soukromý pozemek. Těmto osobám a dalším zajišťujících toto akci naše společnost vydá oprávnění, kterým se budou prokazovat při vstupu na soukromé pozemky a nemovitosti.

Pomocí nově vybudovaného kanalizačního systému budou splaškové vody odváděny a čištěny na ČOV v Ústí nad Orlicí v souladu s platnou legislativou.

O dalším postupu příprav a vlastní realizace Vás budeme průběžně informovat. 

Děkujeme všem za ochotu a spolupráci při přípravě této akce.

news list