Přejít na obsah

CHYSTÁ SE ÚPRAVA ZELENĚ NA DUKLE

Vážení občané, informujeme vás o provádění rozsáhlejšího kácení stromů, které bude probíhat od 22. března v prostoru sídliště Dukla v Ústí nad Orlicí. Záměrem je nahradit topolové stromořadí, které již vykazuje silně sníženou vitalitu a bezpečnostní vady, které již nelze uspokojivě řešit dalším ošetřením. 

Stromořadí hustě vysazených pyramidálních kultivarů topolů bylo založeno patrně na začátku 60. let 20 století. V roce 2011 bylo arboristy zhodnoceno a již tehdy byla část stromů v krátkodobém horizontu navržena na kácení. Ostatní byly hodnoceny se sníženou vitalitou a střednědobou perspektivou s doporučeným bezpečnostním zásahem 1x za 10 let. I když je naší prioritou zachovat co možná největší množství vzrostlých stromů, začal se stav topolů zhoršovat. Od zhodnocení jsme provedli již dvě bezpečnostní ošetření, která bohužel nezabránila ani např. fatálnímu vyvrácení jednoho ze stromů při vichřici 11.8.2017 a jeho pád na automobil. Následná suchá léta ještě zhoršila stav stromů. Proto jsme nechali jejich zdravotní stav opět posoudit. Bohužel i varianta ponechání jen několika perspektivnějších stromů vyšla jako nebezpečná. Stromy zvyklé na růst ve stromořadí ponechané jako solitery, by nemusely odolat zhoršeným povětrnostním podmínkám. Proto dojde k obnovení stromořadí za menší počet dlouhověkých, ale v dospělosti mohutnějších javorů klenů s podsadbou kvetoucích keřů a trvalek. Doufáme, že se nejen zlepší bezpečnost, ale i vizuální a funkční estetika prostoru.

IMG 6437

news list