Přejít na obsah

FOTO SOUTĚŽ EUROREGIONU GLACENSIS

Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis realizuje projekt s názvem „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti Euroregionu Glacensis“. Cílem projektu je ukázat prostřednictvím fotografií změny v polsko-českém pohraničí, ke kterým došlo díky mnohaleté přeshraniční spolupráci. Za tímto účelem byla vyhlášená fotografické soutěž.
 
Soutěž je vyhlášená od 23. března 2021 s ukončením k 15. květnu 2021. V červnu bude komise rozhodovat o vítězích, kteří získají cenu.
news list