Přejít na obsah

NA VELKÝ PÁTEK SE OTEVŘELY KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY

V rámci svátků Velikonoc byly na Velký pátek, 2. dubna, otevřeny všechny kapličky na křížové cestě vedoucí na Andrlův chlum u Ústí nad Orlicí. Během celého dne si našlo cestu k individuální procházce i meditaci mnoho lidí, kteří měli jedinečnou možnost nahlédnout také do interiérů posledních, velkých kaplí.

Kapličky dnešní křížové cesty byly postaveny v letech 1852 - 1853. Všechny byly obnoveny v roce 1994. Pro interiér menších kaplí vytvořil tehdy malíř, výtvarník a betlémář Zdeněk Brožek sgrafita. Do 12. kaple vytvořil umělecký kovář František Bečka kovoplastiku Krista a pro 13. kapli namaloval malíř Richard Pešek obraz Snímání Krista z kříže. Původní křížová cesta byla vybudovaná v letech 1753 - 1755 při staré cestě do Litomyšle z iniciativy tkalce Augustina Andrese.

Kapličky se v letošním roce dočkají rekonstrukce a to v rámci projektů „Kulturní dědictví nás spojuje“ a „Cesta ke společnému poznání“ - rekonstrukce křížové cesty Andrlův chlum. Stavební práce se budou týkat kapliček VI., VII., VlIl., IX., X. a XI v celkové hodnotě 1,8 milionu korun. Akce je podpořena dotací 85 % z celko­vé částky z programu Interreg V-A prostřednictvím Regionu Glacensis.

Římskokatolická farnost děkanství v Ústí nad Orlicí zve také v době pandemie ke slavení Velikonoc. Vzhledem ke stávajícím opatřením se bohoslužby konají jen v omezeném počtu. V tuto chvíli je kapacita rezervačního systému již naplněna.

Pro všechny další zájemce nabízí farnost online přenos bohoslužeb na svém Youtube kanálu: https://www.youtube.com/channel/UC966A2YJo0S5YUZSlQYOk7A

Více informací o termínech a časech online přenosů naleznete na webu https://farnostuo.cz/.

IMG7240
IMG7293
IMG7252
IMG7244
IMG7251
IMG7257
IMG7259
IMG7270
IMG7267
IMG7276
IMG7286
IMG7279
IMG7287
IMG7296
IMG7299

 

news list