Přejít na obsah

PO ROCE OPĚT HRAJÍ SENIORŮM DO OKEN

Po roce se opět konají série veřejných vystoupení převážně pro seniory, ale také pro veřejnost u Domova důchodců a Centra sociální péče v Ústí nad Orlicí. Stejně jako v minulém roce vystupují se svým hudebním programem pedagogové Základní umělecké školy Jaroslava Kociana a v pátek 9. dubna vystoupil žesťový kvintet Komorní filharmonie Pardubice. Se svými vystoupeními mají hudebníci u posluchačů vždy velký úspěch.

IMG7388
IMG7390
IMG7395
IMG7392
IMG7394
IMG7409
IMG7402
IMG7405
IMG7412

news list