Přejít na obsah

SLAVNOSTNĚ OTEVŘELI NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR

Ve středu 13. května byl v areálu Komunálních služeb v Ústí nad Orlicí slavnostně uveden do provozu nový sběrný dvůr. Kompletní rekonstrukce sběrného dvora byla zahájena v červnu minulého roku a občanům se otevřel v den slavnostního uvedení do provozu.   První čtyři měsíce provozu budou zkušebním provozem nejenom pro sběrný dvůr samotný, ale také pro občany, aby se naučili sběrný dvůr správně využívat, správně najíždět, vyjíždět a odpad správně ukládat.   Po zkušebním provozu bude vyhodnoceno množství ukládaného odpadu a od podzimních měsíců budou moci do sběrného dvora odpad ukládat pouze občané našeho města, kteří se při vjezdu budou identifikovat městskou kartou. Při vjezdu a výjezdu bude každé vozidlo zváženo a bude zaznamenáno množství uloženého odpadu. Za poplatek bude také možné ukládat stavební suť nebo jiné nebezpečné materiály. Uvažuje se také o určitém ročním limitu ukládání stavební suti pro občany zdarma. O případných limitech, cenách za likvidaci nebezpečných odpadů a možnostech získání městské karty budete informování prostřednictvím Ústeckých listů do schránek a na webový stránkách města a společnosti TEPVOS.   Kompletní rekonstrukce sběrného dvora si vyžádala celkové náklady ve výši necelých 17 milionů korun. 14 milionů korun se podařilo získat z fondu Evropské unie, 800 tisíc korun činil příspěvek Státního fondu životního prostředí a 1,6 milionu korun bylo poskytnuto z rozpočtu města Ústí nad Orlicí. 
news list