Přejít na obsah

PROVOZ ŠKOL OD 12. DUBNA 2021

Od pondělí 12. dubna 2021 se do škol vrací část žáků k běžné předškolní a školní docházce děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, děti v přípravných třídách, žáci na 1. stupni základních škol a žáci v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.


Vážení rodiče, chápeme, že se některým z Vás nemusí líbit vládní řešení koronavirové krize a z něj vyplývající omezení školství. Jsme si vědomi námitek a stížností, ale věřte nám, že zaměstnanci škol dělají vše pro to, aby návrat Vašich dětí do škol byl co nejsnazší. Nikdo nechce děti zbytečně stresovat. Naopak. Proto prosíme, abyste rozhodnutí vlády a ministerstva školství akceptovali. Postup musí respektovat i město jako zřizovatel školských zařízení a samozřejmě ředitelé či ředitelky školských zařízení. 
 
Předem děkujeme za pochopení složité situace. Případný nesouhlas či připomínky k rozhodnutí vlády a ministerstva školství směřujte na zodpovědné osoby. Vinu nenesou žádní zaměstnanci škol a ani vedení města.  

Účast na prezenční výuce má dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR následující podmínky:


POVINNÉ TESTOVÁNÍ

Podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce bude absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školského zařízení. Testovat se budou muset i zaměstnanci školských zařízení – ti, kteří přicházejí do styku s dětmi rovněž dvakrát týdně, ostatní jen jednou. Negativním testem na covid-19 se budou muset podle dalšího opatření prokázat i děti, které půjdou na přijímací či talentové zkoušky. Druhou podmínkou pro účast na školní docházce bude absence příznaků onemocnění covid-19.

Rodiče mohou také předložit potvrzení o negativním POC antigenním či RT-PCR testu jejich dítěte, které není starší 48 hodin. V takovém případě není potřeba provádět další test a dítě může zůstat ve škole. Toto potvrzení nemůže vystavit rodič, ale primární odběrové místo (nemocnice) nebo sekundární odběrová místa (například lékař).

Pokud rodiče doloží potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění dítěte a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu, není potřeba další test a dítě může zůstat ve škole.

Testy nebudou muset podstupovat ani ti, kteří prošli kompletním očkováním.


DO ŠKOLY MŮŽETE S VLASTNÍMI CERTIFIKOVANÝMI TESTY A MŮŽETE BÝT PŘÍTOMNI U TESTOVÁNÍ

Rodiče mohou být, při testování svého dítěte, přítomni ve škole při dodržování pravidlo 3R (ruce, respirátory, rozestupy).

Rodiče mohou do školy donést uznatelný test a před zahájením výuky své dítě sami otestovat pod dohledem pedagoga. Náklady na tento test nese rodič a nebudou mu neproplaceny.

Testování dětí ve škole je ZDARMA.


OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek. V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.


CO BUDE S DĚTMI, KTERÉ NEBUDOU MÍT CHIRURGICKOU ROUŠKU ČI TEST?

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována, podobně jako nošení chirurgických roušek. Takové dítě však zároveň nemůže být přítomné na prezenční výuce, proto jej pedagogové pošlou domů. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování či odmítání nošení chirurgické roušky, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.


DALŠÍ INFORMACE A ODKAZY:

Manuál k testování ve školách a školských zařízeních ZDE

Leták k testování pro žáky ZDE

Leták k testování pro rodiče ZDE

Podrobné informace o organizaci návratu do škol naleznete na webu MŠMT ZDE: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Další informace a instruktážní videa k centrálně distribuovaným Ag testům naleznete na webuTESTOVANI.EDU.CZ

Nejčastější zodpovězené dotazy rodičů: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy#rodice

Instruktážní video – Testování žáků

 

IMG7468
IMG7467
IMG7497
IMG7495
IMG7482
IMG7500
IMG7463

news list