Přejít na obsah

26. HERANOVA VIOLONCELLOVÁ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

26. ročník Heranovy violoncellové soutěže se konal v plánovaném termínu ve dnech 14. až 16. dubna 2021. Ze známých důvodů však soutěž pro mladé violoncellisty do 16 let probíhala distančně, tedy na základě zaslaných videozáznamů. Do soutěže se přihlásilo 34 soutěžících a kromě dvaceti účastníků z České republiky zaregistrovali organizátoři zájemce také ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Estonska, Běloruska, Bulharska a Mongolska.

Mezinárodní odbornou porotu tvořily uznávané osobnosti z řad výkonných umělců a významných pedagogů. Také porota pracovala distančně, každý z porotců si vyslechl soutěžní nahrávky doma a k závěrečnému jednání se spojili prostřednictvím videokonference.

Předsedou poroty byl stejně jako v minulých letech respektovaný pedagog profesor Miroslav Petráš z Hudební fakulty Akademie múzických umění Praha a z Pražské konzervatoře. Profesor Petráš navštívil v pátek 16. dubna Ústí nad Orlicí, aby zde společně s ředitelkou soutěže Lenkou Lipenskou vyhlásil výsledky a poté se společně se zástupci Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana a starostou města Patrem Hájkem poklonil památce Bohuše Herana. Následovalo setkání na radnici a zhodnocení letošního, netradičního ročníku soutěže.

Vzhledem k distanční podobě probíhala soutěž jednokolově a porotci hodnotili účastníky v rámci jednoho vystoupení. Soutěžící tedy museli předvést povinnou skladbu a pak svůj volný program.

Názorově jednotná porota nakonec zvolila absolutním vítězem Fryderyka Leona Midora z Polska, soutěžícího ze 3. kategorie. Fryderyk je pravidelným účastníkem violoncellové soutěže v Ústí nad Orlicí a už při posledním ročníku na sebe upoutal pozornost. Laureátský titul si vydobyl však až letos, v 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže. 

Svým výkonem zaujal porotu v 1. kategorii 9letý Rey Gergov z Rakouska. Za svůj mimořádný hudební výkon si odváží 1. cenu a je velkým příslibem nejen pro příští ročníky violoncellové soutěže, ale i pro profesionální koncertní pódia.

Ve 2. kategorii zvítězil Albrecht Freytag z Německa.

Ze 3. kategorie nakonec vzešel laureát, tedy vítěz s absolutně nejvyšším počtem dosažených bodů, již zmiňovaný Fryderyk Leon Midor. Porotu oslnil především technicky bravurně zvládnutými Variacemi na Paganiniho téma. 

4. kategorie byla tentokrát početně méně obsazená, možná to byl důvod, proč se porota nedočkala v této kategorii očekávaného famózního výsledku. Rozhodla se proto v této kategorii první cenu neudělit. Nicméně 2. cenu získal a čest českých violoncellistů obhájil Lukáš Mareček z Brna, který oslovil porotu výborně zahranými Variacemi na slovenskou lidovou píseň od Bohuslava Martinů. Za tento výkon obdržel od Nadace Bohuslava Martinů jako cenu zajímavou finanční odměnu.

Vyhlašovatelem soutěže je Město Ústí nad Orlicí, hlavním partnerem pak Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana. Dalšími partnery jsou Nadace Bohuslava Martinů, Česká nadace 2000, nakladatelství Bärenreiter Praha, Nový zámek Kostelec nad Orlicí a Hudební festival Znojmo. Mediálními partnery jsou OIK TV, Kinský Art Media a Český rozhlas Pardubice. Všem partnerům patří za podporu Heranovy violoncellové soutěže velký dík.

Video přehled účastníků podle kategorií a vzhlášení výsledků naleznete na webu soutěže https://hvsuo.cz/.   

IMG7541
IMG7543
IMG7552
Zznam-cele-obrazovky-16042021-211953
IMG7508
IMG7518
Zznam-cele-obrazovky-16042021-211808
IMG7521
IMG7548
IMG7556
IMG7557
IMG7534

news list