Přejít na obsah

NOVÝ VELITEL STRÁŽNÍKŮ SE SETKAL S VEDENÍM POLICIE ČR

Nový velitel Městské policie v Ústí nad Orlicí Milan Kalous v doprovodu místostarosty města Jiřího Preclíka jednal v úterý 4. května s ředitelem Územního odboru Policie ČR v Ústí nad Orlicí Radomírem Štantejským a vedoucím obvodního oddělení policie Tomášem Blažkem o další spolupráci. Jak zaznělo, obě strany ji považují za prospěšnou a přínosnou. Policisté i strážníci hodnotí Ústí nad Orlicí jako bezpečné místo s nízkou úrovní kriminality. „Stav bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Ústí nad Orlicí je dlouhodobě stabilní,“ hodnotil Milan Kalous. Hovořilo se například o městském kamerovém systému, který přispívá k objasňování trestných činů a přestupků. „Město uvažuje o rozšíření městského kamerového systému,“ dodal Jiří Preclík. Nový kamerový bod by například mohl monitorovat okolí novostavby domu dětí a mládeže. Republiková policie uvítala plán města přestěhovat sídlo městské policie z Kostelní ulice do budovy v Dělnické ulici, obě bezpečnostní složky budou mít k sobě blíž.

IMG8201
IMG8207
IMG8215
IMG8204
IMG8219

news list