Přejít na obsah

NOVÝ DEFIBRILÁTOR PRO DOBROVOLNÉ HASIČE

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. získala v  květnu automatický externí defibrilátor (AED), plně kompatibilní s profesionálním zařízením Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Jedná se o přístroj užívající se v rámci oživovacích pokusů u lidí postižených náhlou zástavou oběhu, který je schopen vyhodnotit srdeční rytmus a případně dodat elektrický výboj srdci. Použitím tohoto zařízení, v krátké době po zástavě oběhu, můžeme poměrně zásadním způsobem zvýšit šance na přežití postiženého jedince.

Zásahové jednotce ousteckých dobrovolných hasičů se tak zvýší akceschopnost, která může vést k ucelenější ochraně jak obyvatelstva v našem městě, tak i zasahujících v rámci výjezdů k mimořádným událostem.

Nákup defibrilátoru v celkové hodnotě 76 tisíc korun byl realizován z rozpočtu Města Ústí nad Orlicí s finančním přispěním nadace Agrofert ve výši 45 tisíc korun.

IMG8369
IMG8362
IMG8356
IMG8365
IMG8353
IMG8358
IMG8367

news list