Přejít na obsah

NA HŘBITOVĚ VYROSTLO NOVÉ KOLUMBÁRIUM

Město Ústí nad Orlicí soustavně pečuje o své hřbitovy. Na městském hřbitově bylo dokončeno nové kolumbárium, díky kterému se urnová část v severozápadním sektoru rozrostla o tři desítky nových schránek. Monolitická stavba se stejně velkými boxy pro urny ve třech patrech nad sebou nahradila část hřbitovní zdi. Doplněna byla boční opěrnou zdi s umělecky ztvárněným reliéfem se smutečním motivem a lavičkou. Investice za zhruba 1,3 milionu korun zahrnovala i bezprostřední úpravu okolí kolumbária. Protože zájem pozůstalých o urnová místa je stále velký, město hledá způsob, jak jejich počet ještě navýšit. „Budeme řešit úpravu a opravu starého altánu, který se nachází u zadního vstupu do hřbitova. Zde by případně mohlo stát další kolumbárium. V letošním roce máme v plánu zahájit projekční přípravu, v příštím roce by mohlo dojít k realizaci, tedy stavbě nových urnových schránek,“ upřesnil starosta města Petr Hájek.

V současné době jsou místa v nově postaveném kolumbáriu již obsazená. Městská společnost Tepvos jako správce hřbitovů v současné době čeká na schválení legislativních opatření. "O uzavření smluv na místa v kolumbáriu budeme občany průběžně informovat," uvedl Tepvos.

Pravidelná péče o hřbitovy

Město nezapomíná ani na místa posledního odpočinku v okrajových částech. V Hylvátech bude opravena páteřní komunikace mezi hroby. Záměrem radnice je také v této městské části rekonstruovat bývalou márnici, nejdříve však bude potřeba vyřešit vlastnické vztahy. Objekt zatím vlastní stát, město žádá o jeho bezúplatný převod do svého majetku. Na hřbitově v Kerharticích bude v délce od vstupní brány ke hřbitovní kapli opravena a vydlážděna hlavní přístupová cesta. Tyto akce budou financovány z rozpočtu města. Městu se podařilo získat čtvrtmilionovou dotaci na celkovou obnovu hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Krista na hřbitově v Knapovci, která je nejstarší stojící architektonickou památkou obce. Rekonstruována bude po etapách. Letošní rozpočet města počítá i s restaurováním některých náhrobků na knapoveckém hřbitově.

01
02
04
03

news list