Přejít na obsah

PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO VELITELE STRÁŽNÍKŮ

Městská policie v Ústí nad Orlicí má nového velitele, zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání pověřilo vedením Bc. Milana Kalouse. Ten pracuje u ústecké Městské policie již šestnáctým rokem, do svého jmenování velitelem působil na pozici jeho zástupce. Ve svém profesním životě absolvoval i šestiletou praxi u Městské policie Hlavního města Prahy.

Proč jste se rozhodl ucházet o pozici nového velitele Městské policie v Ústí nad Orlicí?

Mám rád nové výzvy a tohle výzva byla.

Jak hodnotíte bezpečnostní situaci ve městě, zapsal se loňský covidový rok nějak výrazněji do statistik?

Nezapsal, počet evidovaných přestupků, ať už v oblasti veřejného pořádku nebo proti občanskému soužití a majetku, má setrvalou tendenci. K podstatnější změně nedošlo ani v roce 2020, kdy Městská policie Ústí nad Orlicí zaevidovala devět případů podezření ze spáchání trestného činu, které byly předány Policii České republiky k dalšímu řízení. V daném roce jsme zaznamenali 1886 přestupků, ve více než dvanácti stech případech se týkaly dopravy. Nejčastějším prohřeškem bývá překročení nejvyšší povolené rychlosti a špatné parkování. Pokud se podíváme na přestupky proti majetku, nejčastějším deliktem jsou krádeže v obchodě, následuje přestupek poškozování cizí věci.

Bezpečnostní situaci na území města Ústí nad Orlicí hodnotíme jako dlouhodobě stabilní, v nápadu trestné a jiné protiprávní činnosti nedochází k podstatnějším změnám. Jedinou výjimkou v setrvalém stavu se ukázalo být rušení nočního klidu. To, že jsme k němu vyjížděli častěji, přičítáme na vrub dlouhodobému nouzovému stavu, se kterým souviselo i uzavření restaurací a omezení pohybu osob.

Jak jste řekl, nejvíce přestupků se týká dopravy. Je to oblast, která bude vaší prioritou?

Doprava nebo také doprava v klidu tvoří přímo samostatnou kapitolu práce městské policie. Vozidel neustále přibývá, a to se negativně projevuje přeplněností ulic a parkovišť. Dopravou nejvíce zatížené je centrum města, sídliště Štěpnice, Podměstí a Hylváty. Vysoká koncentrace aut s sebou přináší řadu problémů, při parkování, při průjezdu městem. Považujeme za nezbytné, aby situace byla řešena prioritně ve spolupráci s příslušnými orgány města. Evidenci a následné řešení dopravních přestupků výrazně zrychlila a zjednodušila nová mobilní aplikace, kterou máme k dispozici od konce loňského roku.

Představují pro Ústí nad Orlicí problém bezdomovci?

Na území města se vyskytuje několik osob bez domova. Sledujeme jejich postupnou generační obměnu. Jejich chování zpravidla nemá charakter protiprávního jednání, v naprosté většině jde o sociální problém. Jak ho řešit? Není to jednoduché, vyžaduje to dlouhodobou spolupráci se subjekty, které poskytují sociální prevenci a hlavně oni sami musí chtít svou situaci řešit.

Prozradíte také něco o sobě, jaké máte zájmy nebo koníčky?

Přiznám se, že na ně teď nemám moc času, pro mě je v současnosti prvořadá práce, ale když ten čas najdu, rád si vyjedu na horském kole.

IMG 8529

news list