Přejít na obsah

NAVRHNĚTE ÚPRAVY WOLKEROVA ÚDOLÍ

Město má v letošním rozpočtu vyčleněné prostředky na úpravy lesoparku ve Wolkerově údolí, který slouží pro sport i relaxaci. Aby byly investovány účelně, otevírá proto veřejnou debatu, co vše by mohlo prostor pozvednout. „Protože jde o přírodní park, úpravy si představujeme v tomto duchu. Zajímají nás nápady, jak bychom toto oblíbené místo mohli upravit, aby bylo ještě lákavější, například zda by veřejnost měla zájem o nové herní prvky nebo městský mobiliář. Také by zde mohl být zdroj elektrické energie pro pořádání různých akcí nebo griloviště, která jsou v dnešní době populární. Uvítáme vaše podněty a nápady,“ vyzval ústeckou veřejnost místostarosta Jiří Preclík. Příspěvky, které mohou doprovodit i fotografie inspirativních míst, je možné poslat do 30. června elektronicky na mailovou adresu pokorna@muuo.cz nebo doručit osobně na podatelnu městského úřadu (na jméno Dana Pokorná). Po sběru návrhů plánuje radnice uspořádat veřejné projednávání, na kterém by byla prodiskutována revitalizace parku ve Wolkerově údolí.

DJI0019
IMG2493
IMG2401
IMG4167

news list