Přejít na obsah

LOKALITU NA BĚLISKU MÁ ZATRAKTIVNIT NOVÝ PROJEKT

Město zareagovalo na podněty obyvatel a vylepšuje odpočinkové místo Na Bělisku za bývalou továrnou zvanou jako „mokrý provoz“. Ústecká „náplavka“ u Tiché Orlice je oblíbeným cílem vycházek, lidé sem přicházejí pozorovat život ve vodním toku a krmit místní živočichy. Na jejich přání přibyl odpadkový koš a byla vydlážděna plocha kolem laviček a zábradlí, kde se za nepříznivého počasí tvořily kaluže a bláto. Město má také připravenou studii, která by ještě více pozvedla celou lokalitu. Část břehu Tiché Orlice za garážemi a cvičištěm psů má projít úpravami, ze zarostlé a nevyužívané plochy mezi jezem a mostem mohou vytvořit místo pro setkávání, odpočinek a relaxaci. „Myšlenkou upravit tento prostor se zabýváme již delší dobu. Vnímáme, že je oblíbeným vycházkovým místem a středobodem rodinných aktivit,“ uvedl starosta města Petr Hájek.

Zatraktivnit místo a zajistit bližší kontakt s vodní hladinou by měla například dřevěná lávka, která by lemovala břeh kolem řeky a přístupná byla po několika schodištích. Studie počítá také s vyhlídkou, jež by umožňovala panoramatické pozorování širokého úseku řeky. Dominujícím konstrukčním materiálem by mělo být dřevo, které nebude narušovat ráz lokality. „V místě je potřeba dořešit majetkoprávní vztahy, jednání v loňském roce zkomplikovala pandemie koronaviru,“ dodal ústecký starosta.

IMG9227
IMG9229
IMG9221
IMG9250
IMG9225
IMG9232
IMG9241
IMG9235
IMG9238

 

news list