Přejít na obsah

RADNÍ NAVŠTÍVILI DOMOV DŮCHODCŮ A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Vedení města a radní dnes zavítali do dvou klíčových institucí pečujících o seniory: domova důchodců a centra sociální péče. V obou příspěvkových organizacích města, jejichž posláním je poskytovat sociální služby, byla prodiskutována řada témat, například se mluvilo o postcovidové situaci, každodenním provozu obou zařízení nebo plánovaných investicích.

Ředitelce domova důchodců Miluši Kopecké a ředitelce centra sociální péče Radce Vaškové starosta Petr Hájek předal kytici, kterou jim město symbolicky poděkovalo za jejich práci a všech zaměstnanců. „Sociální služby si prošly za poslední rok těžkou zkouškou, pro všechny pracovníky to bylo velmi složité a náročné období,“ dodal místostarosta Jiří Preclík.

Z rozpočtu města plynou investice do obou příspěvkových organizací. V domově důchodců letos modernizací přízemí vznikne recepce. Epidemie koronaviru spojená s mimořádnými opatřeními jen podtrhla, jak je takové jednotné místo pro příjem návštěv potřeba. Projekt za 2,8 milionu korun počítá i s rekonstrukcí současné kavárničky, která bude následně tvořit jeden celek s recepcí.

Centrum sociální péče se dočká zateplení fasád a opravy lodžií, které jsou již v havarijním stavu. Z letošního rozpočtu jsou na projekt vyčleněny tři miliony korun, pokračovat bude v příštích letech a celkem si vyžádá zhruba 12 milionů korun.

IMG9518
IMG9512
IMG9515
IMG9539
IMG9526
IMG9544
IMG9532
IMG9549
IMG9551
IMG9519

news list