Přejít na obsah

TŘIĎME ODPAD JEŠTĚ LÉPE

Město Ústí nad Orlicí usiluje o snižování množství směsného komunálního odpadu, který končí nevyužitý na skládkách. Soustavně proto pracuje na zdokonalení odpadového hospodářství. "I přes nesporný pokrok za poslední léta budeme muset ještě zintenzivnit úsilí, protože podle nové odpadové legislativy musíme zvýšit do roku 2025 podíl využitelných složek odpadů o dvacet procent, což bude nelehký úkol," konstatoval vedoucí odboru životního prostředí města Tomáš Kopecký. 

V uplynulých měsících se ve městě více plnily kontejnery na separovaný odpad. Pandemie koronaviru a s ní spojená karanténa způsobovala, že obyvatelé města byli více doma, více nakupovali prostřednictvím internetových obchodů a vyhazovali odpadový materiál. Zefektivnit třídění odpadů by měly nové nádoby na papír, plast, sklo či kov, které přibydou na různých místech. Hlavně tam, kde není dostatečná docházková vzdálenost. Konkrétně nádob na kov, který se začal třídit v Ústí nad Orlicí v roce 2018, je v současné době na území města a v jeho okrajových částech patnáct. Městu se osvědčily, proto bude síť zvonů rozšířena o dalších deset, hlavně v místech s větší koncentrací obyvatel. „Reagujeme na situaci, síť je potřeba posílit. Kontejnery jsou využívané hojně na nápojové plechovky, opět to souviselo s covidem a uzavřením restauračních zařízení,“ dodal Tomáš Kopecký. 

Na jednotlivých stanovištích bude docházet i k obměně dožilých kontejnerů za nové. Počítá se také s umisťováním zvonů dělených napůl na bílé a barevné sklo, které přinesou úsporu místa.  

Ústí nad Orlicí docílilo snížení objemu směsného komunálního odpadu nákupem a distribucí nádob na bioodpad. Z dvou tisíc kusů, které má město k dispozici, zbývá už jen několik desítek. Nádoby jsou občanům zapůjčovány v počtu jeden kus na jedno číslo popisné zdarma a na dobu neurčitou. Vytříděný bioodpad je využíván při rekultivaci skládky v Libchavách. 

IMG9506
IMG2786
IMG68081
IMG2486
IMG2789
IMG3456
IMG73192
IMG7283
IMG9505

news list