Přejít na obsah

PŘIPRAVUJÍ OŽIVENÍ RYBNÍKA V DOLNÍM HOUŽOVCI

Město Ústí nad Orlicí v závěru roku 2019 s pomocí dotací Ministerstva zemědělství opravilo nefunkční hráz rybníka v městské části Dolní Houžovec. Rybník za kapličkou je přirozeným centrem Dolního Houžovce a podařilo se kolem něj vytvořit zajímavé společenstvo živočichů. Setkat se zde můžete se zvláště chráněnými ropuchami obecnými, užovkami obojkovými a dalšími vodními živočichy.

V roce 2020 byl rybník postupně napouštěn a stabilizovala se v něm rovnováha rostlin a živočichů. Zároveň bylo třeba na rybníce zajistit šetrné hospodaření. Za tímto účelem byl svěřen do péče místní organizace Českého rybářského svazu s cílem zajistit zde chov různých býložravých ryb pro nejen výukové účely dětského rybářského kroužku.

Přípravou před vysazením rybí osádky byla sobotní brigáda rybářů a odboru životního prostředí k potlačení přebujelého orobince, který zde za léta na vyschlém dně narostl. Houžovecký rybník se tak díky péčí rybářů stane zajímavým prvkem v této lokalitě.

DJI0082
IMG0119
IMG0095
IMG0102
DJI0086
IMG0113
IMG0081
DJI0071
IMG0094
DJI0075
IMG0086
DJI0090
DJI0094

news list