Přejít na obsah

V PERLE VZNIKÁ MODERNÍ REHABILITAČNÍ CENTRUM

V areálu bývalé Perly roste nové rehabilitační centrum Vital Komplex. Významně rozšíří spektrum zdravotnických služeb poskytovaných v Ústí nad Orlicí. Část areálu po zkrachovalé textilce si město ponechalo ve svém majetku a část nabídlo k podnikatelským záměrům. Historicky první investici do revitalizované Perly odstartovali loni na jaře zastupitelé, když schválili formou smlouvy o smlouvě budoucí prodej pozemku o rozloze něco málo přes tisíc metrů čtverečných. Vital Komplex sousedí s novostavbou Domu dětí a mládeže Duha. Bude to moderní zdravotnické zařízení, které pokryje neutuchající poptávku po rehabilitačních službách.

Postupně se ukázalo, že bude nutné přistoupit k určitým změnám oproti loni předloženému schématickému návrhu. „Suterén objektu bude sloužit pro parkování zaměstnanců, ovšem s ohledem na niveletu budoucí komunikace a bezpečný výjezd vozidel nemůže být zcela zapuštěn do terénu. Aby projekt splnil podmínky regulačního plánu, který mimo jiné stanovuje maximální výšku budovy, musel investor oproti původnímu záměru upustit od výstavby kavárny ve třetím podlaží,“ odůvodnil podobu budovy starosta města Petr Hájek.

Do městské kasy za prodej pozemku přibylo 2,36 milionu korun. Cena byla o něco vyšší, než město žádalo ve výběrovém řízení. Stavba byla zahájena loni, s jejím dokončením se počítá do června 2022. Následovat bude dvouměsíční zkušební provoz, který si žádají hygienické normy, otevření pro veřejnost je plánováno na září roku 2022. Do té doby budou dokončeny i veškeré nové komunikace, chodníky a kultivována veřejná plocha kolem nového objektu.

VITALKOMPLEX-03
VITALKOMPLEX-01
VITALKOMPLEX-02
VITALKOMPLEX-04
VITALKOMPLEX-05

news list