Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zveme Vás na 15. zasedání Zastupitelstva Města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 21. června 2021 od 15:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, Smetanova č. p. 510, Velký sál.

Navržený program:

  1. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2020
  2. Finanční záležitosti
  3. Majetkoprávní úkony
  4. Udělení ocenění Cena města a čestné občanství
  5. Dotace z rozpočtu města
  6. Různé

 

news list