Přejít na obsah

PARK U DIVADLA PROJDE PROMĚNOU

V Malé scéně se ve čtvrtek 10. června konalo další ze setkání vedení města s veřejností. Ústředním tématem byla tentokrát revitalizace parku u Roškotova divadla, o které se živě debatovalo a občané přišli s řadou zajímavých podnětů.

Městský park u Roškotova divadla už dlouhá léta čeká na svou proměnu. Současné nehostinné prostředí odrazuje od návštěv, park a okolí divadla je technicky i morálně zastaralé. V minulých desetiletích sice vznikaly různé architektonické studie, jak je proměnit v centrum společenského života a středobod kulturních aktivit, zůstaly však pouze „na papíře“. Potenciál parku, který skýtá jeho sousedství s Roškotovým divadlem – jedinečnou stavbou, jež právem získala statut národní kulturní památky – zatím nebyl využit.

Nová koncepce

Architektonická studie Ing. arch. Vladimíra Šolce přichází s novou koncepcí. Těží ze symbiózy s výjimečnou architekturou divadla a propojuje park s kulturním stánkem i jeho širokým okolím. „Nový koncept částečně navazuje na dochovaná perspektivní zobrazení a situační nákres od architekta Roškota dokumentující jeho pojetí úprav okolí divadla, které však v této podobě nebyly realizovány,“ uvedl autor studie Vladimír Šolc. Využívá i přirozených nerovností terénu, do kterých jsou zakomponovány plochy pro různé aktivity.

Park bude otevřený ve třech směrech. Hlavní vstup byl veden z Husovy ulice. Před divadlem v místě dnešního pietního parčíku je navržena vyhlídková a odpočinková terasa, která bude doplněna a stíněna novou výsadbou stromů. Nový reprezentativní prostor před divadlem nabídne místo pro odpočinek, relaxaci, z této výškové úrovně se otevřou zcela nové pohledy na park i divadlo. Terasa naváže na přístupovou cestu k parku u kostela a propojí ji s historickým centrem města. Ve svažitém terénu se počítá s vytvořením stupňovitého sezení, které dotvoří přírodní amfiteátr.

Při vstupu z Ježkovy ulice budou odstraněny a nahrazeny novými původní a již dožilé zídky, podél ulice bude vybudován nový chodník. Výsadba zeleně oddělí tuto část parku od okolní zástavby.

Zásadní proměnou má projít úzký vstup z Lukesovy ulice. V plánu je uvolnit prostor zbouráním vily, ze které se již před lety vystěhoval dům dětí a mládeže. „Vstup z Lukesovy ulice je v současné době nevyhovující a nástup do parku z této strany je sevřený a prakticky neexistuje. Objekt bývalého DDM je již deset let opuštěný a město pro něj nemá žádné využití,“ vysvětlil starosta Petr Hájek. Pro zbourání objektu hovoří také znalecký posudek, který vyčíslil případnou rekonstrukci vily na více než 23 milionů korun.

Vstup z Lukesovy ulice byl v návrhu doplněn o kruhový objekt veřejného WC.

Kavárna s posezením

Nová koncepce pracuje s myšlenkou obnovit provoz kavárny pod divadlem, která by byla s parkem propojena venkovním posezením. Navržená varianta má více výhod, poskytne bezbariérový přístup do kavárny, prosvětlí temnou „podzemní“ část divadla a zajistí přímý kontakt s parkem.

Centrální zóna parku se má stát místem pro setkávání, relaxaci, ale i pořádání výstav nebo posezení ve stínu vzrostlé zeleně. Park bude strukturován i na další plochy, pobytové, určené k posezení, ke hrám či cvičení. Doplněny budou různými prvky, například víceúčelovým pódiem se zelenou střechou, krytou pergolou nebo vodním prvkem olemovaným sezením. Myslelo se i na rodiny s dětmi, které v parku najdou herní prvky pro různé věkové kategorie. Na návrh, který vzešel ze zastupitelstva, bude prostor obohacen také o pískoviště.

Úpravy zeleně

Sadové úpravy budou respektovat současné hodnoty parku, kterými jsou zejména vzrostlé stromy. Odstraněny by měly být ty dřeviny, které jsou již ve špatném zdravotním stavu nebo dlouhodobě neperspektivní. Prosvětlena budou místa s přehuštěnou výsadbou. Nová výsadba zeleně má do parku přinést život a proměnlivost, zajistit intimitu jednotlivých ploch a oddělit je od okolí. Pro dlouhodobou udržitelnost zeleně bude po celé ploše parku instalován automatický závlahový systém.

V současné době je projekt ve fázi zadávání stavebního řízení a zpracování dokumentace pro stavební povolení. K zahájení stavebních prací by mohlo dojít na začátku roku 2022. Město usiluje o to, aby byly ministerstvem kultury park a Roškotovo divadlo zahrnuty do městské památkové zóny, čímž by se otevřela možnost čerpat prostředky z dotačního titulu státu.

02
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

news list