Přejít na obsah

JÍZDNÍ ŘÁD ZMĚNILY VÝLUKY, KORIDOR PROCHÁZÍ MODERNIZACÍ

V neděli 13. června vstoupila v platnost pravidelná letní změna vlakových jízdních řádů. V Pardubickém kraji došlo jen k drobným změnám.

Cestování na hlavní trati provází už od května výluky související s modernizací koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí. Výrazně se změní současná podoba stanice Brandýs nad Orlicí, zastávku Bezpráví nahradí odbočka. Hodnota prací byla vyčíslena na 3,396 miliardy korun.

V rámci stavby dojde na téměř 10 kilometrů dlouhém úseku k rekonstrukci železničního svršku a spodku, a to včetně hloubkové sanace násypového tělesa trati v nestabilních úsecích. Modernizace se zaměří i na zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudé technologie a mostní konstrukce. Kompletní přestavbou projde stanice Brandýs nad Orlicí. Nová nástupiště se přesunou blíže ke kolejovému rozvětvení ve směru na Ústí nad Orlicí, jejich délka bude 220 metrů a výška nad temenem kolejnice 550 mm. Zastávka Bezpráví bude zrušena. V její blízkosti vznikne nová odbočka, která významným způsobem zvýší propustnost trati. „Tento úsek v minulosti žádnou modernizací neprošel, investice je nutná pro zachování potřebných parametrů železniční infrastruktury. Po plánované výstavbě nové trati bude sloužit zejména pro regionální a nákladní dopravu,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Práce jsou rozplánovány do října roku 2023.


Více informací k jízdním řádům zde:

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/112194/letni-zmena-jizdnich-radu-regionalnich-vlaku-cd-od-nedele-13-cervna-2021


Více informací modernizaci koridoru zde:

https://www.spravazeleznic.cz/-/sprava-zeleznic-zahajuje-modernizaci-koridoru-mezi-ustim-nad-orlici-a-brandysem-nad-orlici

DJI 0010

news list