Přejít na obsah

ZASTUPITELÉ SCHVALOVALI CENY MĚSTA A ČESTNÁ OBČANSTVÍ

V pondělí 21. června se v Kulturním domě konalo 15. zasedání Zastupitelstva města. Jednání mohli opět občané sledovat on-line na YouTube kanálu města.

Poprvé mohli účastníci zasedání využít mobilní Cafe bar, který provozuje nezisková organizace Rytmus. Na tuto aktivitu, která umožňuje zaměstnávání lidí se sníženou pracovní schopností, přispívá i město Ústí nad Orlicí. V úvodu jednání byl zastupitelům představen nový velitel městské policie Milan Kalous, který byl pověřen vedením strážníků na dubnovém zasedání zastupitelstva.

Během dvouhodinového jednání byla projednána řada bodů. Zastupitelé schválili závěrečný účet města a účetní uzávěrku za rok 2020, zazněla také informace o hospodaření města v prvních pěti měsících letošního roku.

Schválen byl příspěvek ve výši 20 tisíc korun na provoz cyklobusů na území Pardubického kraje.

Zastupitelé schválili uzavření kupní smlouvy se společností VITAL komplex na pozemek o výměře 1035 m2 v areálu bývalého textilního závodu Perla, na němž tato společnost staví nové rehabilitační centrum. Transakci předcházelo výběrové řízení na prodej pozemku, ve kterém společnost VITAL komplex jako jediný zájemce nabídla kupní cenu ve výši 2,36 milionu korun a následně vloni v březnu s městem uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí kupní. VITAL komplex splnil stanovené podmínky a získal pravomocné stavební povolení k realizaci stavby.

K nejsledovanějším bodům programu patřilo schvalování návrhů na udělení Ceny města a čestných občanství, které projednala kulturní komise města. Ocenění jsou udělována jednou do roka jako poděkování za významné aktivity, mimořádné zásluhy nebo za celoživotní činnost ve prospěch města.

Ocenění Počin roku za rok 2020 budou udělena Jiřímu Zajíčkovi a Josefu Vondráčkovi za vytvoření hry se zpěvy a tanci k 80. výročí založení ZUŠ Jaroslava Kociana s názvem Kroky po duhovém chodníku. Jde o největší společný projekt v dějinách školy pro 150 žáků ze všech uměleckých oborů.

Cenu města získá Jarmila Petrová za dlouholetý přínos v oblasti kultury města, o který se zasloužila jako divadelní herečka a režisérka spolku Vicena.

Cena města za dlouholetý přínos v oblasti kultury města bude udělena i pedagožce ZUŠ, hudebnici, zpěvačce a moderátorce Ludmile Hrodkové.

Cenu města získá Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D., za dlouholetý přínos v oblasti kultury města (zejména v oblasti amatérského divadla).

Cenu města získají také všichni pracovníci ve zdravotnictví v Ústí nad Orlicí, kteří s nasazením bojovali s pandemií covid-19.

Čestné občanství města Ústí nad Orlicí bude in memoriam uděleno sochaři Quidu Kocianovi, který je předním představitelem českého umění na přelomu 19. a 20. století.

Čestné občanství města získá in memoriam Kamil Roškot, architekt, výtvarník a projektant národní kulturní památky - Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí.

Čestné občanství města bude in memoriam uděleno také Antonínu Ježkovi, českému legionáři, rodáku z Ústí nad Orlicí, který byl zajat a popraven v Arcu. 

Čestné občanství města bude uděleno in memoriam MUDr. Františku Barcalovi, ústeckému lékaři, jednateli Červeného kříže za 1. světové války.

Slavnostní večer spojený s udělováním cen se koná v podzimních měsících. Kromě zmíněných ocenění je předávána ještě Cena starosty Ústí nad Orlicí, kterou uděluje nejvyšší představitel obecní správy za záslužnou a úspěšnou činnost ve prospěch města.

Zastupitelé také schvalovali udělení dotací, 50 tisíc korun dostane Římskokatolická církev - děkanství Ústí nad Orlicí na restaurování kamenných prvků na průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie a 60 tisíc korun Sbor jednoty bratrské na sanaci podlah zasažených dřevomorkou v Bratrském sboru - nejstarším domě v Ústí nad Orlicí. Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR získá také ústeckoorlická římskokatolická farnost účelovou dotaci z Programu na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 1,2 milionu korun.

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí bude v nejbližších dnech uveřejněno na Úřední desce a na našich webových stránkách. Následující termín zasedání je stanoven na 13. září 2021.

IMG1451
IMG1455
IMG1488
IMG1491
IMG1458
IMG1469
IMG1460
IMG1462
IMG1487
IMG1470
IMG1482

news list