Přejít na obsah

KOSTEL PROCHÁZÍ PO ETAPÁCH OPRAVOU

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je zahalený do lešení. Od loňského roku pokračuje restaurování průčelí kostela. Samotným opravám předcházel již v roce 2013 důkladný stavebně historický průzkum kamenných prvků, který prokázal havarijní stav soch na římsách a dalších kamenných částí. Postupně začalo docházet k odpadávání částí kamene.

Opravy jsou rozfázovány do tří etap, při loňské první byla opravena horní část věže. „Nejsložitější částí této etapy bylo restaurování čtyř soch na průčelí kostela. Jednalo se o sochu svatého Petra, kde byla kromě drobných oprav vyměněna celá dlaň držící klíč. U svatého Pavla došlo ke zpevnění celého obličeje a opravě knihy, která byla z části nahrazena novým kusem. Socha alegorie víry prošla běžným restaurováním a nejnáročnější opravou prošla socha alegorie naděje, u které bylo třeba vyměnit spodní část nohou. Velký zásah byl nutný také na kotvě,“ uvedl detaily děkan Vladislav Brokeš.

Letos se zásahu dočká levá část průčelí. Pod lešením by tato část kostela měla být v období od května do října. Pokud se farnosti podaří získat dotační tituly, poslední etapa proběhne v roce 2022. Každá z etap bude stát zhruba dva miliony korun, na opravy přispěly ministerstvo kultury, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.

Farnost pokračuje v obnově památky postupně, v minulých letech byla například obnovena střecha. Významným momentem bylo v roce 2018 zpřístupnění nového parku u kostela, jehož součástí je i meditační kaple zasvěcená sv. Janu Pavlu II.

IMG9774
IMG9776
IMG9778
IMG9784
IMG9779
IMG9780
IMG9785

news list