Přejít na obsah

MĚSTO VYDALO VÝROČNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2020

Na webových stránkách města Ústí nad Orlicí byla zveřejněna Výroční zpráva Města a Městského úřadu za rok 2020, kterou radnice vydává již desátým rokem. Šedesátistránkový dokument poskytuje ucelený přehled dat a základních informací o činnosti úřadu a jeho organizačních složek, celkově o životě ve městě. Široké spektrum údajů je řazeno do přehledných kapitol. Týkají se například finančního hospodaření města, významných stavebních akcí, školství, sportu, kultury, v neposlední řadě i obyvatelstva, dopravy, podnikání či městské policie. Důraz je kladen na to, aby zpráva poskytovala přínosné a zajímavé údaje, předávala je srozumitelnou a graficky atraktivní formou.

Uplynulý kalendářní rok byl mimořádný i pro Ústí nad Orlicí. „Bohužel byl téměř celý rok 2020 vlivem celosvětové pandemie koronaviru ve znamení nejistoty, obav a strachu. Nastavené zákazy a omezení komplikovaly životy nás všech v nejrůznějších směrech a oblastech. Pochopitelně se nevyhnuly ani našemu městskému úřadu a ovlivňovaly tak činnost nejen jednotlivých zaměstnanců, ale i úřadu jako celku. Museli jsme se vyrovnat s celou řadou zcela nových situací a přenastavit zažitá pravidla tak, abychom i v omezeném počtu pracovníků a v minimalizovaných úředních hodinách dokázali pracovat pružně a efektivně,“ bilancovala tajemnice městského úřadu Gabriela Mánková. Nové situace potvrdily nutnost elektronizace veřejné správy. „Rozšířil se pohled na dálkové přístupy a sdílení informací a stejně tak na možnosti, které technologický posun přináší ve vztahu k občanům. Spustili jsme tak úspěšně například elektronický rezervační systém. Toto vnímáme za městský úřad jako výrazný krok správným směrem,“ dodala tajemnice.

Výroční zpráva je dostupná na webových stránkách města v záložce Média, k nahlédnutí je v písemné podobně v turistickém informačním centru a na sekretariátu úřadu v budově radnice. 

Výroční zprávu najdete zde:

https://www.ustinadorlici.cz/images/2021/vyrocni-zprava-2020_usti-nad-orlici.pdf

news list