Přejít na obsah

ZUŠKA SLAVNOSTNĚ ZAKONČILA ŠKOLNÍ ROK

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana se poslední červnový čtvrtek připojila k celostátnímu happeningu základních uměleckých škol nazvanému ZUŠ OPEN. V rámci tradiční SLAVNOSTI MEZI SLOUPY vystoupili, před budovou školy, žáci z hudebních a tanečního oboru.

Slavnost škola využila k předání absolventských vysvědčení celkem 9 desítkám svých žáků, kteří úspěšně dokončili studium. V úvodu přítomné pozdravil a učitelům poděkoval starosta města Petr Hájek, který následně společně s ředitelem školy Jiřím Tomáškem předával vysvědčení.

Večerní program, který narušil déšť, byl přesunut do zkušebny ZUŠ. Mnoho diváků si i tak nenechalo ujít vystoupení symfonického orchestru DECAPODA a swingového orchestru BLACK BAND.

ZUŠ OPEN - celonárodní akce, jejímž hlavním smyslem je vyzdvihnout unikátní systém základních uměleckých škol, který vychovává nejenom profesionály, ale hlavně také publikum, které je vnímavé, které už si to samo zkusilo. Díky tomu se zvyšuje kulturnost celého národa. Základní umělecké školy však působí nejenom jako vzdělávací centra v oboru umění, ale také jako takové malé kulturní agentury. Spolupracují s jinými soubory, orchestry a rodiči. Akce ZUŠ OPEN se stává kulturní událostí roku s největším počtem zapojených účinkujících.

IMG9803
IMG9794
IMG9801
IMG9796
IMG9806
IMG9815
IMG9822
IMG9826
IMG9830
IMG9832
IMG9926
IMG9842
IMG9850
IMG9863
IMG9845
IMG9865
IMG9881
IMG9883
IMG9869
IMG9892
IMG9902
IMG9928

news list