Přejít na obsah

KONAL SE WORKSHOP NA TÉMA DROGY NA ŠKOLÁCH

V úterý 5. května se konal na radnici v Ústí nad Orlicí, konal 3. workshop multidisciplinární spolupráce financovaný  z projektu Standardizace OSPOD Ústí nad Orlicí, CZ.1.04/3.1.03/C2.00032 na téma: Drogy na školách - a co s tím?   Cílem setkání bylo sdílení součinnosti multidisciplinární spolupráce mezi oddělením sociálně právní ochrany dětí, školami, orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi.   Workshopu se zúčastnili zástupci základních škol v Ústí nad Orlicí – ZŠ Komenského, ZŠ Třebovská, pracovníci neziskové organizace Semiramis, pracovnice SVP Mimóza, pracovník probační a mediační služby, pracovníci Policie ČR, Městské policie Ústí nad Orlicí a celý tým pracovníků OSPOD.   Téma jak je vnímána drogová problematika u nezletilých dětí v je v dnešní společnosti často diskutované, multidisciplinární setkání umožnilo náhled na tuto problematiku z různých úhlů pohledu. Výstupy těchto reflexí i vzájemné diskuse budou využity v kontextu standardizace OSPOD při zpracování metodiky. Tato metodika nastaví řešení drogové problematiky u dětí hlavně ve školách a zefektivní práci všech zúčastněných stran.  
news list