Přejít na obsah

ZELENÉ OUSTÍ POMÁHÁ S VEŘEJNOU ZELENÍ

Veřejná zeleň je vizitkou každého města. Před pár dny zasedala správní rada Nadačního fondu Zelené Oustí, který usiluje o to, aby Ústí nad Orlicí bylo zelenější, veřejné zeleně přibývalo a dařilo se jí dobře.

Fond založilo město před devíti lety. Jsou z něj podporovány aktivity, které vedou k ochraně, údržbě a rozvoji veřejné zeleně na území města bez rozdílu vlastnictví pozemku. V posledních letech čerpal prostředky ze Zeleného Oustí na své projekty TJ Sokol Ústí nad Orlicí, který se ve třech etapách pustil do revitalizace zeleně a sadových úprav ve sportovním areálu. V letošním roce bude z fondu financována výsadba zeleně v ulici Družstevní.

Žádost o příspěvek z Nadačního fondu Zelené Oustí mohou podat právnické nebo fyzické osoby, o jeho poskytnutí rozhoduje správní rada. Podrobné informace včetně pravidel a písemné žádosti lze najít na webových stránkách fondu www.zeleneousti.cz. Web obsahuje i obrazovou dokumentaci ke všem realizovaným projektům, které fond podpořil od doby svého založení.

Vítaní jsou všichni ti, kteří veřejnou zeleň považují za důležitou a chtějí pomoct s péčí o ni. „Pro případné dárce je na webových stránkách připravena darovací smlouva, kterou mohou využít k podpoře činnosti nadačního fondu na realizaci zajímavých návrhů na vytváření zdravého a estetického prostředí města,“ uvedl předseda správní rady nadačního fondu doc. Ing. Václav Klička, CSc., Ph. D.

IMG 1720

news list