Přejít na obsah

ZEMŘEL PAVEL SEDLÁČEK

22.8.1943 – 16.7.2021

Ve věku nedožitých 78 let zemřel Pavel Sedláček, který byl bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností našeho města. Díky svému profesnímu zaměření, nekonfliktní a přátelské povaze, spolkové aktivitě, organizačním schopnostem a pracovitosti „patřil celému Ústí“. V okamžiku smutku nad ztrátou blízkého člověka, kterého jsem si velice vážil a uznával jeho hodnoty a přesah, je pro mě těžké vystihnout bez chyby či opomnění jeho život. Zvláště pak, jedná-li se o plnohodnotný život naplněný prací a různorodou činností.

Pavel Sedláček prožil celý život v Ústí nad Orlicí. Profesí byl strojař a uplatnění našel v tehdejším Kovostavu, kam nastoupil v roce 1962 do oddělení technologie. Již od mládí koketoval s uměním, zpíval v tanečním orchestru, pokukoval po ochotnickém divadle. Proto nepřekvapilo, když se v roce 1978 stal programovým pracovníkem Jednotného závodního klubu ROH (pradávný předchůdce dnešního Klubcentra). V letech 1982-1986 zastával v JZK pozici ředitele. Zásadní zlom v profesním, ale jistě i v osobním životě Pavla Sedláčka nastal na podzim 1986, kdy byl zvolen do funkce předsedy Městského národního výboru. Tehdy samozřejmě nemohl tušit, že bude u všech podstatných událostí města a že mnohé z nich zásadně ovlivní i z pozice místostarosty města, kterou zastával v letech 1990 až 1998.    

Stál mj. u komplexní rekonstrukce Roškotova divadla, u výstavby Kulturního domu, čistírny odpadních vod, moderní přístavby domova důchodců. Zasloužil se o obnovení činnosti městského muzea, restaurování Křížové cesty na Andrlově chlumu, o proměnu Parku Družba na Park Československých legií včetně nového pietního místa. Výrazně se podílel na zrodu partnerské smlouvy s Berlínem-Neuköllnem a na obnovení partnerství s Bystřicí Klodzkou. Zásadní vliv měl na výstavbě nové polikliniky, která se dnes díky jeho návrhu jmenuje GALEN. Pavel Sedláček v krátkém názvu vystihl ve spojení s postavou doktora Galena z divadelní hry Karla Čapka „Bílá nemoc“ účel této budovy. Málo se ví, že navrhoval první odznak s emblémem lyžařského závodu Skiinterkriterium. Organizátoři tohoto závodu potvrdí, že s autorem kresleného Krtečka Zdeňkem Milerem dojednal souhlas s využitím kreslené postavičky na propagačních materiálech a medailích, což byl mimochodem také jeho nápad. Ústečtí fotbalisté mají ve svém znaku stále Pavlem navržený emblém. Výčet událostí a společenských aktivit, na kterých se svou prací podílel, je samozřejmě delší a některé ještě odhalí čas.

Velkou láskou Pavla Sedláčka bylo umění a kulturní činnost. Od roku 1966 působil v Divadelním souboru Vicena (za všechny role lze připomenout Prince v Rusalce). V roce 1973 se zasloužil o znovuobnovení souboru. Ochotníci ztrácí v Pavlovi nejen herce a parťáka, ale také kronikáře. Byl výrazným a platným členem smíšeného pěveckého sboru Alou Vivat. S Pavlem Sedláčkem je v Ústí nad Orlicí neodmyslitelně spojena Kocianova houslová soutěž. Na její organizaci se poprvé podílel v roce 1971 při 13. ročníku. Kocianku již neopustil, na soutěž nikdy nedal dopustit a byl aktivním členem organizačního týmu až do letošního 63. ročníku. Na její finanční podporu a organizaci založil Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana, ve kterém působil víc jak dvacet let v pozici předsedy správní rady. Díky Pavlovi se v našem městě koná hudební festival Kocianovo Ústí. Stejné nadšení a energii vkládal do Heranovy violoncellové soutěže.

Pavel Sedláček se vždy choval tak, aby svým konáním nikomu neublížil. „Politikum“ v jeho práci nikdy nepřesáhlo určité meze. Že si odnesl čisté svědomí, potvrdil i bouřlivý a složitý konec roku 1989 a celý rok 1990, kdy se společnost čistila a tříbila. Prošel jako historicky poslední komunistický předseda MěstNV tvrdou zkouškou politických kulatých stolů a mnoha jednání nových politických sdružení a stran. Dostal důvěru dotáhnout vedení radnice až do prvních svobodných voleb na konci roku 1990, kdy byl zvolen do nového městského zastupitelstva jako zástupce starosty. V této funkci působil po dvě volební období až do roku 1998 a v zastupitelstvu ještě o čtyři roky déle. Tahle skutečnost nejlépe vystihuje nezastupitelnou roli Pavla v novodobé historii města Ústí nad Orlicí.

Pavel Sedláček bude svému městu chybět. Čest jeho památce.

Petr Hájek, starosta města

16. července 2021

Poslední rozloučení se koná v pátek 23. 7. 2021 ve 13 hodin v obřadní síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí.

sedlacek