Přejít na obsah

NÁDOB NA KOVOVÝ ODPAD BUDE VÍC

Domácnosti během koronavirové pandemie a vynucených karantén vyprodukovaly více odpadu. Pozitivní zprávou pro město Ústí nad Orlicí je, že ruku v ruce s tímto neblahým trendem stoupá i množství vytříděných využitelných složek odpadů. Při srovnání prvního čtvrtletí letošního roku s loňským došlo k nárůstu u všech druhů. Nejvíce se vytřídilo kovů, v mezikvartálním srovnání o bezmála 27 %, o 23 % více plastů, 5,3 % více skla, ale jen o 3,5 % více papíru. Zpomaluje tedy nárůst třídění papíru. To si lze vysvětlovat tím, že papír už je opět výhodné odevzdávat do sběrných surovin, které dříve nabízely nulovou výkupní cenu. Připomínáme, že papír odevzdaný do modrých kontejnerů je majetkem města a jeho vybírání a zpeněžení ve sběrných surovinách je krádeží.

Celkem u všech komodit obyvatelé Ústí za první kvartál letošního roku vytřídili v průměru o 11 % více odpadu než ve stejném období v roce 2020. „Zájem o třídění kovu do kontejnerů převyšuje jejich kapacitu, proto ji posílíme zejména na sídlištích umístěním dalších deseti kontejnerů,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Tomáš Kopecký. Dalším plánovaným opatřením je, že po dohodě se svozovou firmou Ekola České Libchavy bude zvýšena frekvence svozu přeplněných kontejnerů na tříděné složky odpadů na sídlištích.

Město Ústí nad Orlicí děkuje všem, kteří poctivě odpad třídí a udržují na sběrných místech pořádek.

Místa, kde budou posíleny nádoby na kovy:

U Babyky
U Hřiště
Na Výsluní
Lanšperská
Příčná "U Lidlu"
Na Štěpnici
Popradská
Kladská
Písečník
Lanškrounská "Hylváty u školy"

 

IMG 9505

news list