Přejít na obsah

PO ŠESTNÁCTÉ ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Na programu 16. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se konalo v pondělí 13. září v Kulturním domě, byla řada bodů. I přesto mělo rychlý průběh. Jako první přišly na řadu finanční záležitosti. Jedna z nich se týkala hospodaření v městských lesích, které nabralo příznivý vývoj. Ačkoliv rozpočet původně počítal se ztrátou, kterou v posledních letech způsobovala kůrovcová kalamita, nyní se předpokládá, že výsledek hospodaření bude ziskový. Zastupitelé také schválili dar společnosti Avena, spol. s r. o. městu Ústí nad Orlicí ve výši 255 tisíc korun na obnovu komunikací v Knapovci.

Další z rozpočtových opatření se týkalo plánované výstavby parkoviště v Hylvátech. Celkové náklady na realizaci představují 5 milionů korun. Na zahájení investiční akce byly vyčleněny v letošním roce dva miliony korun, na dofinancování uvolnilo zastupitelstvo nezbytné prostředky z rezervy rozpočtu města. Dokončení stavby i s ohledem na nadcházející klimatické podmínky je v první polovině příštího roku. Výstavba parkoviště souvisí s připravovanou revitalizací sídliště v této okrajové části města.

Zastupitelstvo také schválilo podmínky, za jakých vyhoví žádosti Tělovýchovné jednoty Ústí nad Orlicí o dotaci na projekt výměny umělého trávníku na hřišti TJ Jiskra.

Zastupitelé dále schválili dotace z Programu na regeneraci městských památkových zón a z rozpočtu města na opravy nemovitostí v soukromých rukou v městské památkové zóně.  

Zastupitelstvo jednalo o změně regulačního plánu na obytné ploše "U Letiště", která souvisí s bytovou výstavbou v Ústí nad Orlicí. Po diskusi byl tento bod stažen z jednání, bude dopracován a projednán příslušnou komisí.

K dalším schváleným bodům patřilo udělení výjimky Základní škole Ústí nad Orlicí, Školní z počtu žáků ve třídě ZŠ nebo schválení nové zřizovací listiny DDM Duha, které vyplývá ze změny sídla této příspěvkové organizace a s jejím přestěhováním do nové budovy.

Jednání zastupitelů bylo opět možné zhlédnout v on-line přenosu.

Usnesení bude umístěno v následujících dnech na našem webu.

IMG6235
IMG6238
IMG6241
IMG6248
IMG6243
IMG6262
IMG6244
IMG6272
IMG6259
IMG6268

news list