Přejít na obsah

PODÍVEJTE SE NA OTEVŘENÍ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Pro Ústí nad Orlicí nastal v pátek 17. září historický okamžik, otevřeli jsme novostavbu Domu dětí a mládeže Duha. Postavena byla na místě, na němž před zbouráním stály výrobní haly zkrachovalého textilního závodu Perla 01.

Slavnostní otevření za účasti dodavatele, hostů a partnerů se uskutečnilo v dopoledních hodinách. Starosta města Petr Hájek zde poděkoval všem, kteří se na přípravách a výstavbě nového Domu dětí a mládeže podíleli a krátce shrnul průběh celé stavby.

Dům dětí a mládeže je úspěšně fungující organizace zřizovaná městem, zajišťuje volnočasové aktivity pro více než tisícovku dětí a stovku dospělých. Dříve sídlila v pronajatých a nevyhovujících prostorách, nyní má k dispozici vlastní dvoupodlažní objekt, v němž se vedle výukových a zájmových učeben nachází také tělocvična, vnitřní a venkovní horolezecká stěna, taneční sál, keramická dílna, nahrávací studio nebo relaxační střešní terasa.

Úderem páteční 14 hodiny začaly do budovy doslova proudit zástupy lidí zvědavých na to jak že to v našem novém DDMku vlastně vypadá. Připravena zde byla prezentace zájmových kroužků včetně ukázek s možností vyzkoušet si některé z nich.

Kolem nového objektu byly vysazeny stromy, vytvořeny travnaté plochy a prostor byl doplněn o městský mobiliář. Veřejné prostranství obohatily také dvě barevné plastiky otevřených dlaní, které svým motivem evokují tvořivost a zároveň vybízejí k posezení. Autorkou plastik je výtvarnice a sochařka Alexandra Koláčková a instalací těchto soch se město stává součástí mezinárodního sochařského festivalu Sculpture Line.

Stavba DDM započala v listopadu roku 2019. Stála celkem 85 milionu korun bez DPH, kterou Ústí mohlo uplatnit a uhrazená daň z přidané hodnoty mu byla vrácena zpět. Dále tím, že město získalo na výstavbu dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 30 milionů korun, představuje skutečný výdaj z rozpočtu města 55 milionů korun.

Kompletní přehled zájmové činnosti Domu dětí a mládeže, online možnost přihlášení a podrobné informace naleznete na webu https://www.ddm-usti.cz/.

IMG6416
IMG6382
IMG6538
IMG6473
IMG6549
IMG6576
IMG6605
IMG6626
IMG6630
IMG6634
IMG6641
IMG6644
IMG6649
IMG6652
IMG6660
IMG6668
IMG6672
IMG6680
IMG6683
IMG6692
IMG6708
IMG6720
IMG6733
IMG6753
IMG6740
IMG6758
IMG6759
IMG6764
IMG6765
IMG6778
IMG6794
IMG6799
IMG6803
IMG6808
IMG6815
IMG6819
IMG6822
IMG6826
IMG6831
IMG6837
IMG6842
IMG6845
IMG6852

news list