Přejít na obsah

NA ŠTĚPNICI SE BUDUJE NOVÉ PARKOVIŠTĚ

Počet parkovacích míst na sídlišti Štěpnice rozšíří nové veřejné parkoviště, budovat se začalo na ulici Kladská. Stavba začala v srpnu a potrvá do konce října. Jde o investici naplánovanou na letošní rok, náklady vyčíslené na zhruba pět milionů korun budou kompletně hrazeny z rozpočtu města. Na místě vznikne parkoviště s kapacitou 49 míst pro osobní auta a 2 místa vyhrazená pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Na parkovací místa bude jako obvykle použita vegetační vsakovací dlažba, která se v Ústí nad Orlicí používá při dláždění ploch již několik let. Projekt počítá i s výstavbou veřejného osvětlení a vybudováním navazujícího chodníku. Parkoviště bude přímo napojeno na dopravní síť, okrasné skupiny keřů v této lokalitě zůstanou zachovány.

IMG20210923120218
IMG20210923120055
IMG20210923120026
IMG20210923120157
IMG20210923120033

news list