Přejít na obsah

ORLICKOÚSTECKÁ NEMOCNICE PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ

  Rozsáhlý projekt zateplení mnoha pavilonů a investice v řádu několika desítek milionů korun do přístrojové techniky. Díky výrazné finanční „injekci“ bude mít Orlickoústecká nemocnice v průběhu letošního roku modernější tvář. Se současným stavem i plány dalšího rozvoje zdejšího zdravotnického zařízení se na setkání s prvním náměstkem hejtmana Romanem Línkem a členy představenstva Nemocnice Pardubického kraje seznámil starosta města Petr Hájek.   V poslední době Orlickoústecká nemocnice prožívá období rozvoje. Přitom ještě poměrně nedávno byla situace odlišná. „Před čtyřmi lety jsme ve městě měli obavu, zda nemocnice přežije,“ přiznal starosta Hájek.   Dalšímu rozvoji Orlickoústecké nemocnice bezpochyby pomůže spojení do velké a silné společnosti, k němuž došlo na začátku letošního roku. „Předtím to byla jedna z mnoha okresních nemocnic. Dnes je součástí subjektu, který je druhým největším nefakultním zdravotnickým zařízením v zemi. Každý o něm ví, je odolnější vůči změnám úhradové vyhlášky. To je velká příležitost,“ prohlásil první náměstek hejtmana Línek.   Orlickoústecká nemocnice však na zkvalitnění poskytované zdravotní péče a zlepšení prostředí pro pacienty začala pracovat již v době své samostatnosti. Zkraje roku 2013 byl založen Nadační fond S námi je tu lépe!, z jehož prostředků jsou hrazeny projekty nemocnice. „Na začátku se možná pochybovalo o účelu nadačního fondu, ale dnes ho už nikdo nezpochybňuje. Generuje smysluplné projekty, které podporuje stále více obcí, privátních subjektů i jednotlivců,“ řekl starosta Hájek.   Na setkání na orlickoústecké radnici navázala ještě návštěva nemocnice. Starosta si v doprovodu prvního náměstka Línka, představenstva Nemocnice Pardubického kraje a ředitele nemocnice Jiřího Řezníčka prohlédl průběh na zateplování budov v areálu a navštívil zrekonstruované prostory interního oddělení včetně nově vybudovaného prostoru klidu určeného pro společné bohoslužby, osobní rozhovory duchovních s pacienty a rozloučení rodin se zemřelým. Seznámil se rovněž s projektem na vybudování centrálního příjmu nemocných. „To je naprostá nutnost a klíčová priorita,“ podotkl Línek.   Návštěva Ústí nad Orlicí byla další ze série pravidelných schůzek s vedením měst, v nichž sídlí pracoviště Nemocnice Pardubického kraje.  
news list