Přejít na obsah

OBNOVA KAPLIČEK JE TÉMĚŘ U KONCE

Křížová cesta na Andrlův chlum je častým a oblíbeným cílem vycházek místních i turistů. Díky projektům s názvem „Kulturní dědictví nás spojuje“ a „Kulturní památky – cesta ke společnému poznání“, které byly podpořeny dotací z evropských fondů, prochází objekty stavební obnovou. Práce jdou již do finiše. Křížovou cestu tvoří celkem čtrnáct zastavení, obnova se týká kapliček číslo VI., VII., VIII., IX., X. a XI. Vyměněna na nich byla střešní krytina, opraveny venkovní omítky, kamenné části prošly rukama restaurátorů. Projekty se zaměřily i na okolí kapliček, drenáž se postará o odvodnění terénu. Atraktivitu křížové cesty zvýší dvě nová odpočinková místa, doplněny a obnoveny budou lavičky pro posezení výletníků a poutníků. V plánu je i vydání letáku, který by připomenul její historii, popsal architekturu a výzdobu jednotlivých zastavení, křížová cesta bude také na nové mapě turistických cílů v česko-polském pohraničí.

Celkové náklady na oba projekty činí téměř 2,5 milionu korun, z toho 85 procent bude uhrazeno z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis, zbývající část půjde z rozpočtů Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.

IMG9944
IMG9937
IMG9968
IMG9940
IMG9975
IMG9954
IMG9956
IMG9977
IMG9989
IMG9983
IMG9997

news list