Přejít na obsah

BURZA FILANTROPIE PODPOŘILA SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Ve středu 6. října se v Ústí nad Orlicí uskutečnila tradiční Burza filantropie, kterou zde tradičně pořádá Koalice nevládek Pardubicka z.s. Na této burze mají donátoři z řad podnikatelů, firem a zástupců veřejné správy možnost ohodnotit vybrané projekty a přispět na jejich realizaci finančním či věcným darem nebo službou.

Celkem se burzy zúčastnilo 11 donátorů, za město Ústí nad Orlicí to byl místostarosta Jiří Preclík. Naše město podpořilo 10 prezentovaných projektů v celkové hodnotě 50.000 Kč.

Projekty podpořené městem jsou:

  • Oblastní charita Ústí nad Orlicí – projekt „Předcházení syndromu vyhoření a udržení kvality vzdělávání pracovníků Domácího hospice Alfa-Omega“- částka 7.000 Kč
  • Kontakt Ústí nad Orlicí, o. p. s. - projekt Linka důvěry - „PC vybavení pro podporu práce krizových pracovníků“ - částka 4.000 Kč
  • Rodinné integrační centrum, z. s. – projekt „KomPAS v moři emocí , komPAS v moři profesí“ - částka 4.000 Kč
  • Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. - projekt „Naši se rozešli, co teď?!“ prezentace – částka 6.000 Kč
  • Amalthea, z.s. – projekt „Když se rodiče rozchází - Mediace se zapojením dětí a dětská podpůrná skupina“ prezentace – částka 6.000 Kč
  • Péče o duševní zdraví, z. s., - projekt „Sestra v akci“ prezentace – částka 5.000 Kč
  • Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí – projekt „Chceme se potkávat“ prezentace - částka 7.000 Kč
  • CEDR Pardubice, o.p.s. - projekt „V práci s klidnou myslí“ prezentace - částka 5.000 Kč
  • Rytmus Východní Čechy, o.p.s. - projekt Tabule pro Rytmus - částka 3.000 Kč
  • Škola pro mě, z. s. – projekt „Popularizace inovací ve výchově a vzdělávání v Ústí nad Orlicí“ prezentace - částka 3.000 Kč

IMG0996
IMG1008
IMG1000
IMG1002
IMG0998
IMG1027
IMG1006

news list