Přejít na obsah

PO PÁTÉ ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Páté zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí se v pondělí 20. dubna uskutečnilo v Kulturním domě. Na programu jednání byly tradičně majetkoprávní úkony, finanční záležitosti dále poskytnutí dotací z rozpočtu města na sportovní a volnočasové akce, rozvoj a údržbu sportovišť, kulturní a další aktivity. Zastupitelstvo města schválilo mimo jiné poskytnutí dotace pro Nadační fond Orlickoústecké nemocnice "S námi je tu lépe!" ve výši 200 tisíc korun. Zasedání ukončil starosta města po třech hodinách jednání. Podrobný přehled schválených usnesení naleznete v nejbližších dnech na našem webu. Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat 22. června 2015.
news list