Přejít na obsah

BYLY UDĚLENY LETOŠNÍ CENY MĚSTA

Při Slavnostním večeru v Roškotově divadle byly ve čtvrtek 14. října předány Ceny města, Ceny starosty města, ocenění za Počin roku a udělena byla čestná občanství.

Ocenění Počin roku za rok 2020 bylo uděleno Jiřímu Zajíčkovi a Josefu Vondráčkovi za vytvoření hry se zpěvy a tanci k 80. výročí založení ZUŠ Jaroslava Kociana s názvem Kroky po duhovém chodníku. Jde o největší společný projekt v dějinách školy pro 150 žáků ze všech uměleckých oborů.


Cenu starosty města převzal:

Karel Petr za dlouholetou aktivní činnost v oblasti ochotnického divadla

Miroslav Němec za nezpochybnitelný a soustavný osobní přínos v oblasti kulturního života města Ústí nad Orlicí (hudební doprovody, vernisáže, recenze, články, glosy, postřehy, průvodní slova, autorské divadelní hry a také za Taneční rozhledy a Emancipační divadlo paní Vicenové).


Cenu města získali:

Jarmila Petrová za dlouholetý přínos v oblasti kultury města Ústí nad Orlicí (divadelní herečka a režisérka spolku Vicena)

Ludmila Hrodková za dlouholetý přínos v oblasti kultury města Ústí nad Orlicí (pedagožka ZUŠ, hudebnice, zpěvačka, moderátorka)

Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D., za dlouholetý přínos v oblasti kultury města Ústí nad Orlicí (zejména v oblasti amatérského divadla)

pracovníci ve zdravotnictví v Ústí nad Orlicí za nasazení při boji s pandemií covid-19. 


Čestná občanství města Ústí nad Orlicí byla udělena:

in memoriam Quido Kocianovi, sochaři, přednímu představiteli českého umění na přelomu 19. a 20. století

in memoriam Kamilu Roškotovi, architektovi, výtvarníkovi, projektantovi národní kulturní památky - Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí

in memoriam Antonínu Ježkovi, českému legionáři, rodáku z Ústí nad Orlicí, zajatému a popravenému v Arcu

in memoriam MUDr. Františku Barcalovi, ústeckému lékaři, jednateli Červeného kříže za 1. světové války.

IMG1491
IMG1508
IMG1524
IMG1513
IMG1551
IMG1560
IMG1518
IMG1563
IMG1567
IMG1579
IMG1585
IMG1589
IMG1592
IMG1540
IMG1595
IMG1530
IMG1601
IMG1603
IMG1615
IMG1617
IMG1640
IMG1637
IMG1644
IMG1653
IMG1621
IMG1659
IMG1668
IMG1631
IMG1674
IMG1678
IMG1682
IMG1694
IMG1697
IMG1703
IMG1713
IMG1721
IMG1733
IMG1745
IMG1751
IMG1756
IMG1764
IMG1770

news list