Přejít na obsah

SÍDLIŠTĚ V HYLVÁTECH ČEKÁ PROMĚNA, PRVNÍ VZNIKNE PARKOVIŠTĚ

Město dokončilo projektovou přípravu revitalizaci sídliště v Hylvátech. Do navrženého řešení byly promítnuty připomínky a názory obyvatel sídliště, které zazněly při prezentaci studie na podzim roku 2019. Dokončený projekt bude veřejnosti představen 15. listopadu v 17 hodin v hylvátské základní škole. Prvořadým cílem revitalizace je vytvořit plnohodnotné obytné prostředí, které zajistí optimální podmínky pro bydlení v této lokalitě. Dokumentace se zaměřuje na různé oblasti, například na komunikační propojení, vyřešení koncepce dopravy v klidu, využití veřejných prostranství, kultivaci zelených ploch a zvýšení podílu vzrostlé zeleně a podobně. Ambicí města je zahájit realizaci první etapy ve druhé polovině příštího roku.

Paralelně byl dokončen projekt výstavby nového odstavného parkoviště, které v Hylvátech odlehčí přeplněným parkovacím plochám. Vznikne naproti panelovým domům na druhé straně ulice poblíž areálu ČSAD, potřebný pozemek město koupilo v roce 2019. Parkoviště nabídne 51 parkovacích míst, z toho dvě vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením. Projekt počítá i s odvodněním parkoviště a stavbou veřejného osvětlení. Výběrové řízení vyhrála společnost PSK, s.r.o. Choceň, která stavební práce zahájí v závislosti na klimatických podmínkách. Podle uzavřené smlouvy má být parkoviště hotové do konce dubna 2022. Celkové náklady představují včetně DPH pět milionů korun a budou hrazeny z rozpočtu města.

IMG2543
IMG2542
IMG2546
IMG2551
IMG2555
IMG2560

news list