Přejít na obsah

I PODZIM JE VE ZNAMENÍ OPRAV VE MĚSTĚ

Ve městě bylo stavebně dokončeno nebo je těsně před dokončením několik akcí. Rekonstrukcí za čtyři miliony korun prošla ulice Boženy Němcové. Rychlost jízdy na této komunikaci bude omezena na 30 kilometrů v hodině, projíždějící auta budou usměrňovat také zpomalovací prahy. Vybudováno bylo 12 parkovacích míst. Do finiše jde i rekonstrukce silnice do Cakle, oprava necelého půlkilometrového úseku stála zhruba 760 tisíc korun. Další investicí do městských komunikací je oprava povrchu obslužné komunikace za rodinnými domy v ulici Hřbitovní, která potrvá do konce října. Silnice dostane nový asfaltový povrch, vybudovány budou nové uliční vpusti. Náklady byly vyčísleny na zhruba 1,3 milionu korun. Opraven byl také dřevěný pavilon nad městem u silnice na Andrlův chlum, který byl již ve špatném stavu. Všechny tyto akce byly hrazeny z rozpočtu města.

IMG2591
IMG2582
IMG2586
IMG2581
IMG2595
IMG2601
IMG2609
IMG2612
IMG2619
IMG2618
IMG2627
IMG2630
IMG2634
IMG2637
IMG1418
IMG1394
IMG1391
IMG1405