Přejít na obsah

Podrobný program zasedání 5. ZM

  Program [5/ZM/20.4.2015]
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 20.4.2015
od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města    15:00
2. Připomínky k zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva města    15:10
  1. Majetkoprávní úkony    
3. MPO/1 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku - ÚZSVM 92 15:20
4. MPO/2 - Darovací smlouva - Pardubický kraj 93 15:25
5. MPO/3 - Kupní smlouva - lokalita U Letiště p.p.č. 923/208 v k.ú. Ústí nad Orlicí 94 15:30
6. MPO/4 - Kupní smlouva - lokalita U Letiště p.p.č. 923/84 v k.ú. Ústí nad Orlicí 95 15:35
7. MPO/5 - Kupní smlouva - lokalita U Letiště p.p.č. 923/85 v k.ú. Ústí nad Orlicí 96 15:40
8. MPO/6 - Smlouva o poskytnutí příspěvku - lokalita U Letiště 97 15:45
9. MPO/7 - Prodej bytu do osobního vlastnictví - Letohradská 1356/8 98 15:50
10. MPO/8 - Záměr prodeje části p.p.č. 2563/10 v k.ú. Ústí nad Orlicí 99 15:55
11. MPO/9 - Záměr prodeje části p.p.č. 2660/1 a p.p.č. 2560/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí 100 16:00
12. MPO/10 - Záměr prodeje části p.p.č. 2147/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí 101 16:05
13. MPO/11 - Záměr prodeje části p.p.č. 341/2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí 102 16:10
14. MPO/12 - Záměr prodeje části p.p.č. 1106/3 v k.ú. Knapovec 103 16:15
15. MPO/13 - Dohoda o zániku věcného předkupního práva v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí 104 16:20
16. MPO/14 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 93/16 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí 105 16:25
17. MPO/15 - Směnná smlouva k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí   106 16:30
18. MPO/16 - Ústeckoorlické bytové družstvo 107 16:35
  2. Finanční záležitosti    
19. FIN/1 Návrh na schválení Statutu finančního výboru zastupitelstva města 108 16:40
  3. Dotace z rozpočtu města    
20. KR/1 Informace Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 109 16:55
21. OŠKCP/1 - Programové dotace z rozpočtu města - na sportovní a volnočasové akce 110 17:00
22. OŠKCP/2 - Programové dotace z rozpočtu města - na rozvoj a údržbu sportovišť 111 17:05
23. OŠKCP/3 - Programové dotace z rozpočtu města - na sportovní činnost 112 17:10
24. OŠKCP/4 - Programové dotace z rozpočtu města - na kulturní aktivity 113 17:15
25. OŠKCP/5 - Programové dotace z rozpočtu města - na vzdělávací, protidrogové a tělovýchovné projekty škol  114 17:20
26. OŠKCP/6 - Individuální dotace z rozpočtu města určené v rozpočtu 2015 115 17:25
27. OŠKCP/7 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - oprava památníku 116 17:30
28. OŠKCP/8 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - SK Karate 117 17:35
29. OŠKCP/9 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - SDH Černovír 118 17:40
30. OŠKCP/10 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - TJ Sokol Kerhartice 119 17:45
31. OŠKCP/11 - Program regenerace MPZ 2015 - finanční podíly města 120 17:50
32. OŠKCP/12 - Individuální dotace z rozpočtu města - dotace svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska 
121 17:55
33. OSS/1 - Dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 122 18:00
34. OSS/2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků města Ústí nad Orlicí pro Nadační fond s námi je tu lépe! 123 18:10
35. ORM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v roce 2014 124 18:15
  4. Různé    
36. OPŽ/1 - Statut kontrolního výboru zastupitelstva města 125 18:20
37. SÚ/1 - Schválení zastupitele určeného pro pořizování územního plánu Ústí nad Orlicí. 126 18:25
38. SÚ/2 - Podnět k pořízení změny Regulačního plánu obytné plochy "U Letiště" v Ústí nad Orlicí. 127 18:30
39. DSA/1 - Informace o dopravní obslužnosti 128 18:40
40. TAJ/1 - Návrh na změnu výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 129 18:45
41. STA/1 - Informace o dosavadním postupu investiční přípravy projektu Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí 130 18:50
42. Informace vedoucích odborů   19:00
43. Korespondence   19:05
44. Zápisy   19:10
45. Závěr   19:15
 
news list