Přejít na obsah

NA RADNICI SE SEŠLI S OSMDESÁTNÍKY

Ve čtvrtek 21. října se konalo tradiční setkání jubilantů, kteří v letošním roce dovršili 80 let věku. Slavnostní přijetí starostou města Petrem Hájkem proběhlo v obřadní síni naší radnice. V letošním roce bylo pozváno 133 oslavenců. Dvou čtvrtečních setkání se postupně zúčastnilo na 6 desítek jubilantů.

Program byl doplněn o vystoupení dětí z Mateřské školy Klubíčko a žáků Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Jubilanti se slavnostně zapsali do kroniky města a obdrželi knihu o Ústí nad Orlicí. Ženy byly obdarovány také květinou. Po oficiální části v obřadní síni se účastníci přesunuli do zasedací místnosti,  kde pro ně pracovnice odboru sociálních služeb připravily pohoštění a proběhla zde neformální beseda s vedením města.

IMG2641
IMG2652
IMG2660
IMG2663
IMG2670
IMG2680
IMG2693
IMG2683
IMG2700
IMG2710
IMG2721
IMG2740
IMG2654
IMG2744
IMG2754
IMG2755
IMG2756
IMG2761
IMG2763
IMG2766
IMG2776
IMG2780
IMG2794
IMG2738