Přejít na obsah

UZAVÍRKA SILNICE NA HRÁDEK NADÁLE TRVÁ

Modernizace silnice II/315 mezi Hrádkem a Ústí nad Orlicí, která si vyžádala objížďku vedenou přes Choceň, nebude v letošním roce dokončena z důvodu nestabilního svahu břehu Tiché Orlice. Investorem stavby je Pardubický kraj, který je vlastníkem komunikace. Letos byla realizována první část modernizace, která navazovala na již zprovozněnou silnici v obci Hrádek. V souvislosti s geologickým průzkumem, který prokázal nestabilitu svahu a přinesl jednoznačné negativní stanovisko geologa, musely být stavební práce přerušeny.
 
Zabezpečení a statické zajištění svahu řeší nová projektová dokumentace. Dodavatel stavby je vybírán v novém výběrovém řízení Pardubického kraje, protože rozsah prací a finanční náročnost neumožňuje rozšíření původní zakázky. Nedokončený úsek začíná odbočkou u mostní estakády k železničnímu nádraží a končí odbočkou do Sokolské ulice v Kerharticích. Modernizace silnice II/315 bude dokončena až v příštím roce.
 
S ohledem na technický stav stávajícího mostu přes Tichou Orlici u firmy UO TEX bude uzavírka a objížďka silnice II/315 pokračovat ve stejném rozsahu jako doposud. Vjezd do Kerhartic bude povolen pouze IZS, autobusům a rezidentům obcí Jehnědí, Sudislav, Hrádek, Kerhartice, Svatý Jiří, Oucmanice – Voděrady a Orlické Podhůří.